Làm thế nào đặt hàng

Bấm vào “Add to cart” để thêm món ăn vào giỏ hàng của bạn.

Những món ăn bạn đã thêm vào giỏ hàng sẽ được hiển thị ở cột bên phải. Nếu bạn muốn bỏ chọn món, bấm vào “x” tại vị trí trên cùng bên phải của món đó. Bấm vào “Check Out” để hoàn thành việc chọn món.

Vui lòng điền
Tên
Họ
Số nhà, phòng / Tên tòa nhà, căn hộ
Địa chỉ
Thành phố
vào thông tin hóa đơn của bạn. Nếu địa chỉ giao hàng khác với địa chỉ trong hóa đơn, chọn vào “Ship to a different address?” và điền vào địa chỉ giao hàng của bạn

Chọn khu vực giao hàng của bạn:

  • Quận 1, 3, 7, Bình Thạnh (đến đường Điện Biên Phủ.) :20,000₫
  • Quận 4, 5, Phú Nhuận, Bình Thạnh (Qua khỏi đường Điện Biên Phủ.): 35,000 ₫
  • Quận 2, 10, 11, Tan Binh: 45,000 ₫
  • Quận 6, 8, 12, và các khu vực khác: 60,000 ₫

Phí giao hàng phụ thuộc vào khu vực giao hàng.

Bấm vào “Đặt hàng” để hoàn tất đơn hàng. Hiện tại chỉ có phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (Cash On Delivery) được chấp nhận.