BURI KAMA TERI YAKI (Mang Cá Cam Nhật Nướng với Sốt Teri Yaki)

200,000 

Mô tả

N