Cơm cuộn Cá Mặt Trăng nướng tái (ABURI BURI ROLL)

250,000