KYURI NO TATAKI GOMA NINNIKU GAKE (Dưa Leo Đà Lạt với Mè rang và Tỏi phi)

70,000 

Mô tả